Միջազգային գիտաժողով

«Նոր տնտեսական աշխարհակարգը․․․անցյալի դասերն ու ժամանակի մարտահրավերները» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին։
✔️Գիտաժողովի նպատակն է ուսումնասիրել աշխարհում առկա տնտեսական իրավիճակը, բացահայտել ԵԱՏՄ և ԱՊՀ երկրների տնտեսությունների զարգացման հիմնական ուղղությունները:
📌Գիտաժողովի անցկացման ժամանակահատվածը ս/թ հոկտեմբերի 19-21,
📌Գիտաժողովի անցկացման վայր՝ Գյումրի,Շիրակի մարզ, ՀՀ
📌Գիտաժողովի կազմակերպիչներ՝ ՀՊՏՀ, Գ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարան, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ,
📌Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,
📌Գիտաժողովի մասնակցության ձևաչափ՝ առկա։
Գիտաժողովին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է մինչև 2022թ հոկտեմբերի 2-ը [email protected] էլ․ հասցեին ուղարկել հոդվածը՝ ըստ ներկայացվող պահանջների:
Հարցերի դեպքում կարող եք գրել ՀՊՏՀ ԳՄ Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժին՝ [email protected] էլ.հասցեով:
Ներկայացված հոդվածները ենթարկվելու են գրախոսման և տպագրվելու են առանձին նյութերի ժողովածուներում:
Ավելին👇
_________________________
📌Международная научно-практическая конференция «Новый мировой экономический порядок: уроки прошлого и вызовы времени» посвящена 25-летию образования Гюмрийского филиала Армянского государственного экономического университета.
Целью конференции является изучение текущей экономической ситуации в мире, определение основных векторов развития экономик стран ЕАЭС и СНГ
📌 Период проведения конференции 19-21 октября,
📌Место проведения конференции: г.Гюмри, Ширакский марз, РА
📌Организаторы конференции: Армянский государственный экономический университет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Гюмрийский филиал АГЭУ,
📌Рабочие языки конференции: армянский, русский, английский,
📌Формат участия в конференции: очный.
Для участия в Конференции необходимо прислать статьи на электронную почту [email protected] согласно представленным требованиям до 2 октября 2022 года.
В случае возникновения вопросов Вы можете написать на электронную почту [email protected].
Представленные статьи будут рецензированы и опубликованы в отдельных сборниках.
Еще 👇

Նորություններ