Կազմ

ՀՊՏՀ ԳՄ տնօրինության կազմ

Պետրոսյան Կարեն Պետրոսի– Տնօրենի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տնտ. գիտ. թեկ, դոցենտ

Մանուկյան Լիլիթ Արամի-Գիտական քարտուղար, տնօրենի օգնական

Սարգսյան Արփինե Դավիթի– Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի վարիչ

Ավետիսյան Անդրեյ ՄերկևոսիՏնօրենի խորհրդական, ֆիզմաթ գիտ դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավետիսյան Սուքիաս Հեգելի– Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, տնտ գիտ թեկ., դոցենտ

Մինասյան Արմենուհի Սումբաթի Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ – գլխավոր հաշվապահ

Գալոյան Լուսյա Խաչատուրի– Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարրկաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Մինասյան Վազգեն Գագիկի-Ուսանողական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են հանրային կապերի պատասխանատու՝ Արփինե Մխիթարյանը։

Նորություններ