Կազմ

Պետրոսյան Կարեն Պետրոսի- տնօրենի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տնտ գիտ թեկ, դոցենտ
Ալյոնա Արամայիսի Մովսեսյան
Գիտական քարտուղար
Գայանե Սալնազարյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ տ.գ.թ., դոցենտ
Գալոյան Լուսյա Խաչատուրի-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
Ավետիսյան Անդրեյ Մերկևոսի–Տնօրենի խորհրդական, ֆիզմաթ գիտ դոկտոր, պրոֆեսո
Սարգսյան Արփինե Դավիթի Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի պետ,
Մինասյան Արմենուհի Սումբաթի –Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ – գլխավոր հաշվապահ
Թամարա Պետրոսյան-Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ
Հարությունյան Ղարիբ Հովհաննեսի – Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ.,, դոցենտ
Լիլիթ Ավետիսյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս,
Ռոզա Կուրղինյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս,
Արտաշես Բոյաջյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս,պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Էլմիրա Պապոյան-Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Մինասյան Վազգեն-Ուսանող
Հակոբյան Հակոբ Վարդանի-ուսանող
Սիրանուշ Գրիգորյան-ուսանող

Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են հանրային կապերի պատասխանատու Արփինե Մխիթարյանը:

Նորություններ