Կազմ

Պետրոսյան Կարեն Պետրոսի- տնօրենի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տնտ գիտ թեկ, դոցենտ
Մանուկյան Լիլիթ Արամի
Գիտական քարտուղար
Գայանե Սալնազարյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ տ.գ.թ., դոցենտ
Գալոյան Լուսյա Խաչատուրի-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ
Ավետիսյան Անդրեյ Մերկևոսի–Տնօրենի խորհրդական, ֆիզմաթ գիտ դոկտոր, պրոֆեսո
Սարգսյան Արփինե Դավիթի Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի պետ,
Մինասյան Արմենուհի Սումբաթի –Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ – գլխավոր հաշվապահ
Հարությունյան Ղարիբ Հովհաննեսի – Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ.,, դոցենտ
Հակոբյան Հերմինե Ղուկասի-
Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ., դոցենտ
Հայկարամ Սմբատի Դրմեյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս, ասպիրանտ
Լիլիթ Ավետիսյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս,
Հովհաննիսյան Գոհար Հարությունի-ուսանող
Մինասյան Վազգեն-Ուսանողական խորհրդի նախագահ
Հակոբյան Հակոբ Վարդանի-ուսանող
Էլմիրա Պապոյան-ուսանող

Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են հանրային կապերի պատասխանատու Արփինե Մխիթարյանը:

Նորություններ