Կապ

«Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք

Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման և պահպանման կարգ

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև

Հարցումները, առաջարկություններն ու նկատառումներն անհրաժեշտ է գրել հայերեն լեզվով, ձևակերպել հստակ։ Դրանց ընթացք կտրվի գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Կիսատ, թերի ձևակերպված կամ հայերեն չգրված հարցումները քննարկման առարկա չեն դառնա:

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ» ՊՈԱԿ

Հասցե`ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, 3108, Վ. Սարգսյան 32

Հեռ.` (+374312) 35844, (+374312) 33201

Էլ. հասցե` [email protected]

Նորություններ