Հնարավորություններ

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ներկայացվող մրցույթներ

Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրերի ազգային գրասենյակ

Ժան Մոնե ծրագրեր

Մարի Կյուրի Սկլադովսկայա

Հայաստանում Հորիզոն 2020-ի ազգային տեղեկատվական կենտրոն

Եվրոպական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք (Հ2020)

Վիզեգրադյան ֆոնդ

APPEAR

Սևծովյան տարածաշրջանի անդրսահմանային համագործակցության շրջանակներում տրամադրվող դրամաշնորհներ

Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն DAAD

Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ

Ֆուլբրայթի կրթաթոշակ

Չիվենինգի կրթաթոշակ

Հյուբերթ Հյումփբերիի անվան կրթաթոշակ

Լեյն Կիրկլանդի անվան կրթաթոշակ

Հովնանյան հիմնադրամ

Գորչակովի հիմնադրամ

Էրասմուս+ ծրագրի ուղեցույց (հասանելի է անգլերենով) Erasmus+   Programme Guide

Էրասմուս + կրեդիտային շարժունակության ծրագրեր(հասանելի է անգլերենով) Erasmus+ International Credit Mobility

Եվրոպական համերաշխության կորպուսի ուղեցույց (հասանելի է անգլերենով) EUROPEAN SOLIDARITY CORPS GUIDE

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգ

Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտական կրթական համակարգի եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայնման ծրագիր

Հայաստանի Պետական տնտեսագիտական համալսարանում «Էրազմուս+» ծրագրի շրջանակներում շարժունության իրականացման կարգ

Նորություններ