ՀՊՏՀ ԳՄ ներբուհական դրամաշնորհային մրցույթի հայտարարություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը, հիմք ընդունելով մասնաճյուղային գիտական դրամաշնորհների տրամադրման կարգը, հայտարարում է դրամաշնորհային մրցույթ։

Հիմանական նպատակներն են՝

– հիմնարար և կիրառական գիտելիքները զարգացնելու ունակ, գիտա-մանկավարժական աշխատակիցների լիարժեք ներգրավումը գիտական գործունեության մեջ,

– գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքների լիարժեք և արդյունավետ կիրառումը կրթական գործընթացում, մասնաճյուղի գիտական ներուժի մեծացման և ազգային տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման գործում,

– արդյունավետ աջակցություն գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստմանը և պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական որակավորման բարձրացմանը,

-ասպիրանտների և ուսանողների ներգրավումը գիտահետազոտական աշխատանքներում,

-մասնաճյուղի աշխատակիցների, ասպիրանտների, ուսանողների կողմից ներկայացվող հայտերի նախապատրաստման փորձի կուտակումը արտաքին մրցույթներին մասնակցելու համար:

Մրցույթն անցկացվում է ըստ հետևյալ ուղղությունների՝

ա) գիտությունների դոկտորի կամ թեկնածուի ղեկավարությամբ գիտական խմբի կողմից, որում ներառվում են միայն  մասնաճյուղի դասախոսները,

բ) մասնաճյուղի դասախոսի ղեկավարությամբ և մինչև երկու ասպիրանտի կամ ուսանողի մասնակցությամբ ստեղծագործական խմբի կողմից կատարվող գիտահետազոտական նախագծի ֆինանսավորման ստացման հայտ:

Դրամաշնորհային մրցույթի թեմաները պետք է լինեն հետևյալ ոլորտներում են՝

  1.      Շիրակի մարզում զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրները։
  2.      Բարձրագույն կրթության զարգացման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում։
  3.      Շիրակի մարզի  ենթակառուցվածքների զարգացման հիմնախնդիրները։
  4.      Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հիմնախնդիրները Շիրակի մարզում։

     Ներկայացվող դրամաշնորհային ծրագրերի  ընդհանուր ֆոնդը 65 մլն դրամ է:

Գիտահետազոտական նախագծերի կատարման մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանված 2019թ. փետրվարի 22-ը: Հայտերը պետք է ուղարկել էլ տարբերակով հետևյալ հասցեով՝ [email protected], իսկ տպագիր տարբերակը՝ հանձնել մասնաճյուղի Զարգացման ծրագրերի, գիտության և արտաքին կապերի բաժին: Մեկնարկը նախատեսվում է 2019թ-ի ապրիլի 1-ից։

 

Նորություններ