Մագիստրատուրա

Առկա մագիստրատուրայի ընդունելության 2022-23 ուսումնական տարվա կանոնակարգը

ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

Մագիստրատուրայի ծրագրեր և շեմային քննության հարցաշարեր

Հետադարձ կապ ընդունող հանձնաժողովի հետ

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2019-2020 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

Նորություններ