Մագիստրատուրա

ԱՌՑԱՆՑ ԴԻՄՈՒՄ-ՀԱՅՏ

Մագիստրատուրայի ծրագրեր Բանկային գործունեության կազմակերպում

Շեմային քննության հարցաշարերՀաշվապահական հաշվառում

Բանկային գործ

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, մաքսային վարչարարություն

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)

Մարքեթինգային հետազոտություններ

Հետադարձ կապ ընդունող հանձնաժողովի հետ

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2019-2020 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

Նորություններ