Գիտական դրամաշնորհներ

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը հայտարարում է գիտական ներբուհական դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ

ՀՊՏՀ ԳՄ ներբուհական դրամաշնորհ

Մրցույթ բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների համար

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն տնտեսական մանրադիտակի տակ է վերցնում Շիրակի մարզը

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղը Հայկական Կարիտասի հետ իրականացնում է հետազոտական աշխատանքների մրցույթ

Գիտական ներբուհական դրամաշնորհ

Նորություններ