Գիտական աշխատություններ

«Աղետի գոտուց զարգացման գոտի․․․անցյալի դասերը և ժամանակի մարտահրավերները» միջազգային գիտաժողովի ժողովածու

«ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելի մշակում»

Մարինե Ավետիսյան-Հայաստանում ֆինանսական համակարգի կայնունության և դրամավարկային քաղաքականության մի քանի մի քանի հարցի շուրջ

Նորություններ