Կազմ

ՀՊՏՀ ԳՄ տնօրինության կազմ

Պետրոսյան Կարեն Պետրոսի– Տնօրենի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տնտ. գիտ. թեկ, դոցենտ

Սարգսյան Արփինե Դավիթի– Գիտական խորհրդի քարտուղար, տնօրենի օգնական

Ավետիսյան Անդրեյ ՄերկևոսիՏնօրենի խորհրդական, ֆիզմաթ գիտ դոկտոր, պրոֆեսոր

Ավետիսյան Սուքիաս Հեգելի– Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, տնտ գիտ թեկ., դոցենտ

Մինասյան Արմենուհի Սումբաթի Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ – գլխավոր հաշվապահ

Գալոյան Լուսյա Խաչատուրի– Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարրկաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հարությունյան Ղարիբ Հովհաննեսի – Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի վարիչ, տնտ գիտ թեկ., դոցենտ

Մինասյան Վազգեն Գագիկի-Ուսանողական խորհրդի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար

Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են հանրային կապերի պատասխանատու՝ Լենա Հովհաննիսյանը և իրավախորհրդատուն:

Նորություններ