Կազմ

Պետրոսյան Կարեն Պետրոսի- տնօրենի պաշտոնակատար, գիտական խորհրդի նախագահ, տնտ գիտ թեկ, դոցենտ
Ավետիսյան Անդրեյ Մերկևոսի–Տնօրենի խորհրդական, ֆիզմաթ գիտ դոկտոր, պրոֆեսո
Սարգսյան Արփինե Դավիթի-գիտական քարտուղար
Ավետիսյան Սուքիաս Հեգելի– Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ
Գալոյան Լուսյա Խաչատուրի-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ
Հարությունյան Ղարիբ Հովհաննեսի – Զարգացման ծրագրերի, գիտության, որակի ապահովման և արտաքին կապերի բաժնի վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ
Մինասյան Արմենուհի Սումբաթի –Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ – գլխավոր հաշվապահ
Գայանե Սալնազարյան-Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ., դոցենտ
Հակոբյան Հերմինե Ղուկասի-
Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ., դոցենտ
Մանուկյան Ժենյա Արթուրի-ուսանող
Հովհաննիսյան Գոհար Հարությունի-ուսանող
Հակոբյան Հակոբ Վարդանի-ուսանող
Մինասյան Վազգեն-ուսանող

Խորհրդի նիստին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում են հանրային կապերի պատասխանատու Լենա Հովհաննիսյանը և իրավախորհրդատուն:

Նորություններ