Բուհի կառուցվածք

հեռ.՝ (+374) 31235844

Կարեն Պետրոսյան

ՀՊՏՀ ԳՄ տնօրենի պաշտոնակատար, տ. գ. թ., դոցենտ

Տնօրենի խորհրդական

Անդրեյ Ավետիսյան, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական խորհրդի քարտուղար-տնօրենի օգնական

Արփինե Սարգսյան

Ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետ

դեկանի պաշտոնակատար, Սուքիաս Ավետիսյան, տ.գ.թ, դոցենտ

Ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոն

վարիչի պաշտոնակատար՝ Լուսյա Գալոյան, տ. գ. թ.,դոցենտ

                                                                                                          

ԶԾԳՈԱԱԿ

 բաժնի վարիչ՝ Ղարիբ Հարությունյան, տ.գ.թ.դոցենտ

Ֆինանսատնտեսական բաժնի պետ

գլխավոր հաշվապահ՝ Արմինե Մինասյան

Հանրային կապերի պատասխանատու՝

Լենա Հովհաննիսյան

Մարդկային ռեսուրսների պատասխանատու՝

Թամարա Պետրոսյան

գրադարանավարուհի՝ Տաթև Ղազարյան

Արխիվավար՝ Արմինե Վարոսյան

Տնօրենի գործավար՝ Արփինե Մխիթարյան