Բակալավր

ՀՊՏՀ ԳՄ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԵՂԵՐԸ ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՉԱՓԵՐԸ

Բակալավրիատի ծրագրեր Կառավարում

Ֆինանսներ

Հաշվապահություն

ՀՀ Պետական ու ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 առկա ուսումնական տարվա ընդունելության սկզբունքներ

Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերի) կարգ

Հետադարձ կապ ընդունող հանձնաժողովի հետ

Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կարգ (ըստ բակալավրիատի կրթական ծրագրի)

ՀՊՏՀ ԳՄ 2019-2020 ուստարվա հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2019-2020 թթ. ուստարվա առկա բակալավրիատի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019թթ. ուստարվա առկա բակալավրիատի ընդունելություն

ՀՊՏՀ ԳՄ-ն հայտարարում է 2018-2019թթ. ուստարվա հեռակա բակալավրիատի ընդունելություն

Նորություններ